Felsefe Eğitimi ve Düşünen Birey

Felsefe Eğitimi ve Düşünen Birey

Düşünen varlıkların kaçınılmaz şekilde kendini ifade etme sanatı olarak binlerce yıllık geçmişi bulunan felsefe, insanlık tarihine yön vermeye devam ediyor. Günümüze uzanan felsefe eğitimi ve düşünen birey kavramları hep bir arada anılmışlardır. Bu çerçevede felsefeyi tam olarak anlayabilmek için mantığın ve bilimin dünyasında kısa bir yolculuğa ne dersiniz? Öncelikle uluslar arası arenada felsefe hakkında yapılan tanımın ne olduğuna bakalım. Özetle Felsefe “bilimin dayanak noktasını oluşturan ilkeler bütünü” olarak tarif edilmektedir. Dolayısıyla bilim olmadan felsefe olmaz diyebiliriz. Çünkü felsefi düşünce bilim içerisinde kalarak kendini açıklar ve bilimin dışına asla çıkmaz. Bu nedenle bir fikrin açıklanmasında veya yeni bir akımın doğmasına neden olacak düşüncelerin o günün şartlarına göre bilimsel verilere dayanmadan ileri sürülmesi söz konusu değildir.

Felsefe Düşünürlerinin Filozof Olarak Adlandırılması Yunancadan geliyor

Yunan literatüründe “Philos” yani sevgi ve “Sofia” yani hikmet anlamına gelen Philosophie kelime anlamı bütünleştirildiğinde sevginin hikmeti tamlamasından gelen “Filozof” nitelemesi felsefe düşünürlerinin tamamına verilen ortak bir isim.  Binlerce yıllık tarihe sahip ve bugün için lise ve üniversitelerde ders olarak okutulan felsefe bütün tarih boyunca;

 • Dini inançlar
 • Ölüm ve ölüm sonrası yaşam
 • Metafizik
 • Ahlaki değerler
 • Fizik
 • Matematik
 • Astronomi
 • Mantıksal değerler
 • Doğa bilimleri

Gibi konuların filozoflar tarafından irdeledikleri ve ana temalarını bu çerçeveye oturttukları anlaşılıyor. Tüm bu maddeleri dikkatle incelediğimizde düşünürlerin toplumsal yaşama yön vermek gibi önemli bir rol üstlendiklerini de söyleyebiliriz.  

İlk Felsefe Düşünürü ve Filozof Thales

Milattan önce 600’lü yıllarda yaşamış Yunanlı düşünür Thales sahip olduğu “İyon” felsefesi ile tarihin ilk filozofu olarak kabul edilmektedir. “Dünya neden yapılmıştır?” sorusu ile yaşadığı toplumun dikkatlerini üzerine çeken Thales Soruyu genişledikçe toplum tarafından verilen cevapların tümüne bu kez “nereden biliyorsunuz?” sorusunu yöneltmiştir. Kısa süre içerisinde kendisi ile birlikte hareket eden kişilere “Sofist” tanımlaması getirilmiş ve böyle anılmaya başlanmışlardır. Elbette bu akımı farklı düşüncelerle ve farklı konularda topluma yaymaya çalışan diğer filozofların ortaya çıkması uzun sürmedi ve bu düşünürler;

 • Tanrı nedir?
 • İdeal ahlak nasıl olmalıdır?
 • Ruh nedir?
 • Toplum düzenine ilişkin fikirler

Gibi alanlarda ortaya atılan görüş ve sorularda toplumun bir bakıma nabzını tutmaya çalıştılar. Konfiçyüs, Socrates, Platon, Aristotales gibi tarih öncesi filozoflar hiç kuşkusuz en ünlü felsefe ve düşünen birey denklemi içerisinde yer alıyorlar.

 

Eğitim Kategorisindeki tüm yazılara için linke tıklayınız.

Paylaş:

Etiketler: felsefe

Ömer Uluç

Matematik Öğretmeni / Gaziemir, İzmir-Türkiye
Erkek - 30 Yaşında