Blog

Çocukluk hayali olan, ben bilim insanı olacağım diyen herkes bilim insanı olamıyor ne yazık ki. Aslında yazık mı değil mi orası da tartışılır ancak gelin biz bu yazımızda nasıl bilim insanı olunur, kimler bilim insanı olabilir? Bu soruların cevaplarını arayalım. Ayrıca şimdiden belirtmek isteriz ki bu yazıyı okuyan birçok insanın bilim insanı olma şansı yok denecek kadar az.

Devamını Oku

Dünyanın en gelişmiş devletlerinin fen bilimleri sayesinde bugünkü bulundukları yere ulaştıklarını artık  hepimiz biliyoruz.  Dolayısıyla bir ülkenin kalkınmasında temel bilim eğitiminin tartışmasız şekilde önemli yeri bulunuyor. İlkokuldan başlayan ve eğitimin son aşamasına kadar devam eden süreçte temel bilim eğitiminin yeni nesillere en iyi şekilde aktarılması ile birlikte bu bilim dallarında uzmanlaşmaları doğal olarak kalkınmanın ve ilerlemenin yolunu açacaktır. Bu çerçevede üç ana başlık altında toplanan ve daha sonra detaylandırılan fen bilimleri;

1. Fizik

2. Kimya

3. Biyoloji

 

Devamını Oku

Bilimin temel dayanak noktası tartışmasız bir şekilde matematiktir. Bu nedenle diğer bilim alanlarına göre matematik bağımsız tek bilim diyebiliriz. Özellikle mühendislikten sosyolojiye uygulama alanlarıyla asırlardır bütün algoritmaların dayanak noktasını oluşturan matematik bilimini anlamak için gayret gösteren bilim insanları günümüze kadar ulaşan pek çok formülü bizler için ürettiler. İster dev gibi yapılar isterse en küçük inşaat projesi mutlak surette matematik bilgisine ihtiyaç duyar bu nedenle mühendislik biliminin her aşamasında matematiğe rastlamak mümkündür. Yaşantımızın her alanında son derece önemli bir yer edinen matematik biliminin etki alanı elbette mühendislik çalışmaları ile sınırlı değildir. Diğer bir uç sosyolojide matematik nasıl yer alıyor?

Devamını Oku

Vücudumuzu Çevreleyen Kılcal Damarlar

İnsan anatomisi gerçekten mucizevî bir yapı ve vücudumuzu çevreleyen kılcal damarlar ile diğer tüm damar sisteminin uç uca eklenmesi durumunda dünyanın çevresini 2,5 kez dolaşacak uzunlukta. Ortalama 96.000 kilometre uzunluğundaki bu devasa sistemin bir insan vücudu içerisine sığmış olması gerçekten inanılması güç bir veri. Aynı zamanda (kapi) olarak da adlandırılan kılcal damarların her birinin kalınlığı 0,150 mm ile 0,007 mm  arasında değişen bir çapa sahip. Bütün dokuların en uç noktasına kadar ulaşabilen bu yapı aynı zamanda toplar ve atardamarları birleştiren bir özellik göstermesi bakımından hayati önem taşıyor. Dışarıdan bakıldığında bile bazı bölgelerde rahatça gözlenebilen kılcal damarlar vücudumuzdaki en ufak deformasyona karşı ilk tepkiyi veren reaksiyonu yani kanamayı gerçekleştiriyor.

Devamını Oku

Soylu Gazlar

Toplamda 6 adet bulunan Soylu gazlar aslında günümüz yaşantısında sıkça karşılaştığımız Maddelerden oluşuyor. Kaynama ve erime noktaları açısından birbirlerine son derece yakın olan bu maddeler toplamda 10 °C aralığında farklılıklar gösteriyor. Yine de hepsinin ortak bazı özellikleri bulunuyor bazı özellikleri bulunuyor. Bunlara kısaca değinmek gerekirse;

  1. Hepsi tek atoma sahiptir
  2. Kokusuzdurlar
  3. Renksizdirler
  4. Hepsinin dış elektron kabuğu elektronla doludur
  5. Bileşik oluşturmazlar (bileşik oluşturduklarına yönelik bir takım teoriler mevcut fakat ispat edilememiştir)
  6. Oda sıcaklığında gaz halinde bulunurlar
  7. Elektron verip almazlar
  8. Hiçbiri tepkimeye girmez
  9. Kimyasal tepkimeleri düşüktür

Ortak özelliklerde sadece helyum çok ufak bir farklılıkla diğerlerinden ayrılır. Bu farklılık elektron sayısı ile ilgilidir ve diğer gazların elektron sayısı 8 iken, bu oran Helyumda sadece 2’dir.

Devamını Oku

Asal Sayıların Gizemi

Yaşadığımız evren içerisinde her şey aslında aritmetik bir düzende varlığını sürdürüyor. Üstelik bu aritmetik içerisinde asal sayıların Gizemi gibi daha birçok çözülmesi gereken denklem bulunuyor. Evet, matematik dünyasının sıra dışı algoritmalarında bir yolculuğa hazırsanız asal sayıların gizemini yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başlayabiliriz. Dilerseniz öncelikle asal sayı nedir? Kısaca bir gözden geçirelim sonra konumuza devam edelim. Kabul görmüş tanımlamalar açısından değerlendirildiğinde; sadece kendisine ve 1 e bölünebilen tüm doğal sayıların asal sayılar olarak tanımlandığını söylememiz yanlış bir ifade olmayacaktır. Buraya kadar her şey normal, fakat henüz aydınlığa kavuşturulamayan bir nedenle 1 sayısının kendisi asal sayı olarak kabul edilmez. Yüzyıllardır çözülmeyi bekleyen bu gizem günümüzde matematikçilerin çözmek uğruna ömür tükettikleri bir yapı olarak varlığını devam ettiriyor.

Devamını Oku

Hepimizin az çok kulak aşinalığı olduğu Matematikteki ünlü Pi sayısı nedir? Veya Pi sayısı neye yarar? Gibi soruların yanıtlarının arandığı yazımız merak edenler için oldukça faydalı olacaktır. Esas tanımlaması dikkate alındığında bir dairenin çevresinin çapı ile bölümünden elde edilen sayıyı ifade eden Pi sayısı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu noktada her dairenin kendi başına bir değer alması söz konusu olduğunda Pi sayısı matematiksel kavramda değerlendirilirken değişmez ve sabit olarak nitelendirilir. Standart bir kullanımda π ≈ 3,1416 olarak ifade edilen Pi sayısı periyodik şekilde tekrar etmeden sonsuz sayıda basamağa ihtiyaç duyar.

Devamını Oku