Blog

Latince kökenli bir kelime olan inovasyon temelde ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi ile yenilikçiliği ifade ediyor. Dolayısıyla girişimcilik ruhunun temsil edildiği ve cesaretin inovasyonu olarak adlandırılan kavramı tahlil ederken gelişime ve yeniliğe açık düşünceler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Kişisel gelişim ile yakın bağlantısı bulunan inovasyon düşüncesi ürün veya hizmetlerde olduğu kadar eğitim alanında da önemli derecede etkileri bulunan bir kavramdır. Her şeyden önce insani düşüncenin karakterine uygun olarak kavramsallaştırılan girişimcilik ruhu, insanlık tarihi ile yaşıt bir zaman dilimi içerisinde kendine yer edindiğini söylememiz yanlış olmayacaktır. Bu çerçevede bilim insanları inovasyon kavramını dörde ayırarak incelemeyi tercih ederek yaratıcı düşüncenin şekillenmesini sağlamışlardır. Genellikle kabul görmüş 4 aşamalı inovasyon nedir? Gelin birlikte tanıyalım.

Devamını Oku

Düşünen varlıkların ortaya çıkardığı eserlerin bir sonraki nesile aktarılmasını sağlayan kitaplar olmasaydı bilim hiçbir zaman ortaya çıkmayacaktı. Dolayısıyla Kitap okumak neden bu kadar önemli? Sorusunun yanıtı aslında insanlığın bilimde, teknolojide, inançta kat ettiği mesafede yatıyor. Sözgelimi din inancımızı bile kutsal kitaplarımızdan öğreniyoruz. Dolayısıyla “Söz uçar yazı kalır” atasözümüz bizzat kitapları işaret etmektedir.

Devamını Oku