Blog

Düşünen varlıkların kaçınılmaz şekilde kendini ifade etme sanatı olarak binlerce yıllık geçmişi bulunan felsefe, insanlık tarihine yön vermeye devam ediyor. Günümüze uzanan felsefe eğitimi ve düşünen birey kavramları hep bir arada anılmışlardır. Bu çerçevede felsefeyi tam olarak anlayabilmek için mantığın ve bilimin dünyasında kısa bir yolculuğa ne dersiniz? Öncelikle uluslar arası arenada felsefe hakkında yapılan tanımın ne olduğuna bakalım. Özetle Felsefe “bilimin dayanak noktasını oluşturan ilkeler bütünü” olarak tarif edilmektedir. Dolayısıyla bilim olmadan felsefe olmaz diyebiliriz. Çünkü felsefi düşünce bilim içerisinde kalarak kendini açıklar ve bilimin dışına asla çıkmaz. Bu nedenle bir fikrin açıklanmasında veya yeni bir akımın doğmasına neden olacak düşüncelerin o günün şartlarına göre bilimsel verilere dayanmadan ileri sürülmesi söz konusu değildir.

Devamını Oku