Blog

Hiçbir çocuk doğuştan başarısız değildir. Sevgi, ilgi ve alakanın yanı sıra çocuğun kapasitesinin geliştirilmesi gibi etkenler öğrenci başarısı üzerinde büyük etkiler yapar. Dolayısıyla öğrencinizde bir başarısızlık söz konusu ise öncelikle ebeveynler olarak kendinizi sorgulamanız gerekecektir. Elbette öğrencinin okulu, öğretmenleri ve diğer olumsuz olarak değerlendirilebilecek eğitim koşulların da başarıda önemli rolü bulunur. Fakat ebeveynlerin sorumluluğu diğer tüm faktörlerin üzerinde bir etkiye sahiptir. Bu nedenle öğrencinin okuduğu okulun başarısından ziyade öğrenciye sağlanacak imkânlar ön planda olacaktır. Dilerseniz öğrenci başarısızlığında etki eden faktörleri konunun daha iyi anlaşılması için maddeler halinde inceleyelim;

Devamını Oku

Bir toplum sadece ve sadece eğitim ve bilimle bir yerlere gelebilir. Bunun algoritmanın en önemli gereği akademik bilgi birikiminin sağlanmasından geçiyor. Peki, Türkiye akademik bilgi birikimi bakımından hangi düzeyde? Veya gelecek nesillere bırakabileceğimiz bilgi hazinemiz ne kadar zengin? Bunları iyi şekilde tahlil etmeden ve yetersiz kaldığımız noktaları tam olarak tespit etmeden muasır medeniyet seviyesine ulaşmak mümkün olmayacaktır. Maalesef akademik bakımda Türkiye’nin çok da iyi bir yerde olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun birçok nedeni var ve bu nedenlerin her biri başlı başına tartışma konusu. Sözgelimi Türkiye’de bilim insanlarının ne kadar akademik fikir ürettikleri daha önemlisi geleceğin teminatı olan öğrencilerin hangi kriterler gözetilerek topluma yararlı çalışmalar yaptıkları? Konularında yapılan istatistikler durumun hiç de iç açıcı olmadığını gösteriyor.

Devamını Oku

Atalarımızın belirttiği gibi ‘bir lisan bir insan demektir’ sözü gerçekten çok doğru bir söz. Çünkü bugün için globalleşen dünyada bir tek yabancı dil özellikle uluslararası bir konseptte ticari faaliyetten veya uluslararası çalışmalar yürütenler açısından yeterli olmuyor. En basitinden bir bilim insanı olacaksanız en az iki veya üç dile hâkim olmanız gerekecektir.  Sonuçta dünyanın ileri gelen ülkelerinde ortaya çıkarılan en yeni bilimsel bulguları anlık olarak takip etmek ve kendi çalışmalarına yön verebilmek birazda böyle bir meziyete bağlıdır. Tabii bu örnekleri çoğaltmak mümkündür mesela bir iş adamı veya ülke yetkilisinin ne kadar fazla dile sahip olursa o kadar başarılı olacağı söylenebilir.

Devamını Oku

Neredeyse en fazla zorlandığımız derslerin başında matematik dersi geliyor. Fakat matematik bilgisinden önce Türkçe bilgisi gerektiğini nedense hep unutuyoruz. Çünkü okuduğumuz sorunun bir defa tam anlaşılması gerekiyor ve bu soruyu anlamamak demek hangi dersin sınavını girersek girelim başarısızlıkla karşı karşıya kalmamız anlamını taşıyor.

Devamını Oku

Eğitim süreci gerçekten uzun ve zor bir süreçtir. Çünkü gelecekteki yaşamın garanti edilebilmesi ancak bu sürecin başarısına bağlıdır. Fakat eğitim ve öğretim döneminde elde edilecek her başarı pozitif bir birikime neden olurken maalesef negatif etkilerde birikir ve öğrencinin iyi bir üniversiteye girebilmesinin önünde engel olur. Dolayısıyla bu süreç tekrarı olmayan ve telafi edilemeyen bir dönemdir. Tabi her öğrencin bu dönemde çok yüksek potansiyelde bir başarı elde edemeyebilir. Bu durumda ilk yapılması gereken öğrencinin özellikle negatif birikimine yol açan başarısızlıklarının giderilmesi olacaktır. Bunun da en iyi yöntemi özel ders alarak bu kayıpların karşılanmasıdır.

Devamını Oku

Okulların kapanıp yaz tatilinin başlamasına çok az bir zaman kaldı ve bütün bir yıl eğitim ve öğretim çerçevesinde öğrenciler bilgilerle donandı. Ancak 3 ay gibi uzun bir yaz tatilinde süre bu derslerden uzak kalmak tam bir yıl boyunca öğrenilen konuların neredeyse %50 senin uçup gitmesine neden oluyor. Tabii bu durumda bir sonraki yıl müfredatta yer alan dersler bir önceki yılın devamı niteliğinde olduğu için öğrenciler unuttukları konulardan kaynaklanan başarısızlıklarla baş başa kalıyorlar. Dolayısıyla yaz tatilinde yapılacak konu tekrarları bir bakıma gelecek yılın derslerinde başarılı olabilmenin anahtarını elinde bulunduruyor.

Devamını Oku

Ne yapıyorsanız yapın severek yapın. Çünkü sevilmeden yapılan hiçbir işin başarı şansı bulunmaz. İçerisinde sağlıklı ve özgür düşüncenin ya da sevginin olmadığı hiç bir meslek grubu yoktur ve her mesleğin kendisi bizzat aşktır. Dolayısıyla âşık olmadığınız bir işi yapıyorsanız eninde sonunda ya o sizi bırakacaktır veya tam tersi siz onu terk edeceksiniz demektir. Keyif almadığınız bir iş kolunda geçici olarak gösterdiğiniz başarılar ya da kariyer yapma planı hedefinizin çok altında kalacaktır. Çünkü sizinle birlikte binlerce insan aynı işi yapıyor ve hemen hemen aynı başarıyı gösteriyor. Bu durumda nasıl bir fark yaratacaksınız? Sözgelimi İbni Sina'nın doktorlukta göstermiş olduğu başarı gibi sizin yaptığınız işlerde binlerce yıl konuşulacak mı? Eğer işinizi sevmiyorsanız cevabımız hayır olacaktır. Belki bir plaket veya bir başarı belgesi ile ödüllendirileceksiniz. Fakat bu asla sizi tatmin etmeyecektir.

Devamını Oku

Latince kökenli bir kelime olan inovasyon temelde ürün veya hizmetlerin geliştirilmesi ile yenilikçiliği ifade ediyor. Dolayısıyla girişimcilik ruhunun temsil edildiği ve cesaretin inovasyonu olarak adlandırılan kavramı tahlil ederken gelişime ve yeniliğe açık düşünceler bütünü olarak tanımlayabiliriz. Kişisel gelişim ile yakın bağlantısı bulunan inovasyon düşüncesi ürün veya hizmetlerde olduğu kadar eğitim alanında da önemli derecede etkileri bulunan bir kavramdır. Her şeyden önce insani düşüncenin karakterine uygun olarak kavramsallaştırılan girişimcilik ruhu, insanlık tarihi ile yaşıt bir zaman dilimi içerisinde kendine yer edindiğini söylememiz yanlış olmayacaktır. Bu çerçevede bilim insanları inovasyon kavramını dörde ayırarak incelemeyi tercih ederek yaratıcı düşüncenin şekillenmesini sağlamışlardır. Genellikle kabul görmüş 4 aşamalı inovasyon nedir? Gelin birlikte tanıyalım.

Devamını Oku

Her birey iyi bir eğitim görmeyi ve ileriki yaşamında bu eğitim sayesinde mutlu olmayı fazlasıyla hak ediyor. Fakat eğitim yaşamını gölgede bırakan sıralama sınavlarında yapılan tercih yanlışlıkları önceden hesapta olmayan bir takım olumsuzlukların gündeme gelmesine neden oluyor. Örneğin Yks, Tyt, Lgs ve Kpps her biri kendi başına ayrı dönem taşıyan sınav türleridir ve bu sınavların her birinde belirli tercihler yapmak gerekiyor. İşte bu tercihleri yaptığınız esnada o gün için popüler olan meslek grupları uzun yıllar boyunca eğitim alınması gerektirdiğinden arada geçen zaman sürecinde güncelliğini ve popülerliğini kaybedebiliyor. Dolayısıyla hayalini kurduğunuz mesleği sadece tercih yanlışlığı nedeniyle kaybetmeniz söz konusudur.

Devamını Oku

20. ve 21. yüzyılda gelişen teknoloji pek çok yeni meslek grupları doğurmuş ve bu büyümeyi de devam ettirmektedir. Yapılan bir araştırmada bugün ilkokula başlayan çocukların %65’i, gelecekte şu an olmayan mesleklerde çalışılacağı sonucuna ulaşıldı. Yani meslekler günün koşullarına göre doğuyor, gelişiyor, daralıyor ve ölüyor. Günümüz için de gelişen meslek grupları arasında yazılım ve bilişimin öne çıktığı görülüyor. Peki biz bu meslek gruplarına hazır mıyız? Çocuklarımızı geleceğin mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli yatırımları yapıyor muyuz? Bu yazımızda çocuklar ve programlama hakkında önemli noktalara değineceğiz.

 

 

Devamını Oku

Zaman zaman gündeme gelen konulardan birisi de ders süreleri. Bilindiği üzere her bireyin optimum bir dikkat süresi var. Özellikle çocuklarda bu süre daha kısayken toplam ders sürelerini uzatmak öğrencilere yapılan işkenceden başka bir şey olmayacaktır. Burada esas yapılması gereken ders süresini uzatmaktan ziyade dersin süresini etkili bir şekilde kullanmaktır. Bu yazımızda teknoloji ve ders süreleri ilişkisini işleyeceğiz.

Devamını Oku

Çocukluk hayali olan, ben bilim insanı olacağım diyen herkes bilim insanı olamıyor ne yazık ki. Aslında yazık mı değil mi orası da tartışılır ancak gelin biz bu yazımızda nasıl bilim insanı olunur, kimler bilim insanı olabilir? Bu soruların cevaplarını arayalım. Ayrıca şimdiden belirtmek isteriz ki bu yazıyı okuyan birçok insanın bilim insanı olma şansı yok denecek kadar az.

Devamını Oku

Küreselleşen dünyanın en önemli ortak dilini İngilizce oluşturuyor. Elbette yeni bir yabancı değil öğrenmek çok kolay bir iş değildir. Bu noktada İngilizce kursunun sınavlarda başarıya giden yolun en kritik basamağını olduğunu söylemek yanlış bir ifade olmayacaktır. Özellikle gerek devlet kuruluşları gerekse kurumsal nitelik taşıyan özel sektör firmalarında yer edinmek isteyenlerin çok daha fazla tercih ettikleri İngilizce dil eğitimi her yönüyle detaylı algoritmaların bütününden oluşuyor. Sadece belirli bir sınavı kazanmak veya kariyer sahibi olacak bir iş sahibi olabilmenin dışında özellikle yurtdışında hedeflemeleri bulunan iktisadi alanlar, askeri alanlar, politik alan, sosyal veya bilimsel alanlarda kullanılmak üzere İngilizce diline hakim olmak bir bakıma geleceğin inşası anlamını taşıyor.

Devamını Oku

Hiç düşündünüz mü bir öğrenci hayatı boyunca kaç sınava giriyor? Hayatı boyunca toplamda kaç soru çözüyor? Bu çözülen soruların kaçında işlem hatası yapıyor? Düşündükçe kötü olmayın, hatasız kul olmaz demiş üstat. Hepimiz hata yaptık ama bu hatalar hayatımızı nasıl değiştirdi? Çokça soru sorduk, hadi gelin şimdi bunların yanıtlarını arayalım.

Devamını Oku

Her insanın güzel bir meslek edinme hayali vardır ve bu hayali gerçekleştirebilmenin yolu iyi bir üniversite eğitiminden geçiyor. Bu noktada üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Sorusu bu aşamaya gelen öğrencilerin en fazla merak ettikleri ve irdelenmesi gereken konuların başında geliyor. Çünkü tercih yaparken öğrencinin yeteneği ve kapasitesinin çok üzerinde bir seçim yaparak o anki şartlara göre bir bölüm seçmesi sonradan telafisi mümkün olmayan bir sürece girilmesi anlamını taşıyor. Dilerseniz bu noktada birkaç örnek vererek durumun daha da iyi anlaşılmasını sağlayalım

Devamını Oku

 Ürün ve Hizmetler Nasıl Sınıflandırılır?

 Ürünler, ürünleri üretenlere ve tüketenlere göre sınıflandırılabilir. En temel ürün sınıflandırmalarından birine göre malları kamu tarafından üretilen ürünler ve özel sektör tarafından üretilen ürünler olarak ayırmaktır. Bunun dışında da ürünleri çeşitli açılardan sınıflandırmaya tabi tutmak mümkündür.

 

Devamını Oku