Blog

Bilimin temel dayanak noktası tartışmasız bir şekilde matematiktir. Bu nedenle diğer bilim alanlarına göre matematik bağımsız tek bilim diyebiliriz. Özellikle mühendislikten sosyolojiye uygulama alanlarıyla asırlardır bütün algoritmaların dayanak noktasını oluşturan matematik bilimini anlamak için gayret gösteren bilim insanları günümüze kadar ulaşan pek çok formülü bizler için ürettiler. İster dev gibi yapılar isterse en küçük inşaat projesi mutlak surette matematik bilgisine ihtiyaç duyar bu nedenle mühendislik biliminin her aşamasında matematiğe rastlamak mümkündür. Yaşantımızın her alanında son derece önemli bir yer edinen matematik biliminin etki alanı elbette mühendislik çalışmaları ile sınırlı değildir. Diğer bir uç sosyolojide matematik nasıl yer alıyor?

Devamını Oku

Stem Eğitim Modelinde Yüksek Kalite Standartları

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak yaşadıkları topluma faydalı çalışmalar yapabilmesi tüm ülkelerin en büyük hedefi. İşte bunu sağlamak için geliştirilen Stem eğitimi insanlık adına gerçekleştirilen ve küresel anlamda itibar gören bir sistematik diyebiliriz. Matematik, Fen, Mühendislik ve Teknoloji alanlarda öğrencilerin Dünya adına yaşanabilecek önemli gelişmelerin bir parçası olabilmesini sağlamak için düşünülen Stem İngilizcede kök manasına geliyor. Bu yeni eğitim yaklaşımının gerek teknoloji alanında gerekse diğer bilimsel kategorilerde öncelikle buluş veya yeni bir keşif yapacak kişileri yetiştirmek ve şimdiden onları yönlendirebilmek amacını taşıdığını söyleyebiliriz. Bu modeli ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinin geliştirmesinin ardından Avrupa ülkeleri hızla benimseyerek eğitim programları içerisine dahil etmişlerdir. Bu arada Türkiye’nin de bu yaklaşımı uygulamaya başladığını anti parantez hemen belirtelim.

Devamını Oku