STEM Eğitim Modeli

STEM Eğitim Modeli

Stem Eğitim Modelinde Yüksek Kalite Standartları

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak yaşadıkları topluma faydalı çalışmalar yapabilmesi tüm ülkelerin en büyük hedefi. İşte bunu sağlamak için geliştirilen Stem eğitimi insanlık adına gerçekleştirilen ve küresel anlamda itibar gören bir sistematik diyebiliriz. Matematik, Fen, Mühendislik ve Teknoloji alanlarda öğrencilerin Dünya adına yaşanabilecek önemli gelişmelerin bir parçası olabilmesini sağlamak için düşünülen Stem İngilizcede kök manasına geliyor. Bu yeni eğitim yaklaşımının gerek teknoloji alanında gerekse diğer bilimsel kategorilerde öncelikle buluş veya yeni bir keşif yapacak kişileri yetiştirmek ve şimdiden onları yönlendirebilmek amacını taşıdığını söyleyebiliriz. Bu modeli ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinin geliştirmesinin ardından Avrupa ülkeleri hızla benimseyerek eğitim programları içerisine dahil etmişlerdir. Bu arada Türkiye’nin de bu yaklaşımı uygulamaya başladığını anti parantez hemen belirtelim.

Gelecek Nesiller Stem Eğitimi İle Şekilleniyor

Ülkelerin ekonomik kalkınmalarının doğru ve bilinçli bir yapıda gerçekleşmesini sağlayan Stem eğitimi okul öncesinden başlayıp yüksek öğrenime kadar süren sürdürülen bir algoritma. Bu noktada Stem eğitiminin disiplinler arası bir yaklaşım olduğunu hemen hatırlatalım. Tabii öncelikli sorun bu eğitim yaklaşımını doğru bir şekilde öğrencilerine aktaracak olan bir eğitim sisteminin hazırlanmasıdır. Dolayısıyla gelecek nesiller içerisinde Stem eğitimi ile belirli bir kapasiteye ulaşacak kişinin bu misyonu tam olarak yerine getirebilmesi için oldukça güçlü bir eğitim alması gerekiyor. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hali hazırda yürütülen projeler içerisinde yer alan bu yaklaşım ilerleyen dönemlerde çok daha etkin bir şekilde kullanılacaktır.

Stem Eğitimi Yaygınlaşarak Tüm Eğitim Sisteminde Uygulanacak

Gerekli fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra tüm eğitim sistemi içerisine entegre edilmesi düşünülen Stem eğitimi yaklaşım olarak bütün bir eğitim mekanizmasını kapsayacak şekilde yaygınlaşarak uygulamaya alınacak.  Henüz pilot uygulamaya geçilmesi amacıyla altyapı ile ilgili çalışmaların son hızla sürdürüldüğü Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü kontrolünde ortaya çıkarılan “Stem Eğitim Raporu” içerisinde çok sayıda bilim insanının bulunduğu bir komisyon tarafından sunuldu. Bu raporda Türkçe ve İngilizce olarak akademik çevreler ve öğretmenlerden oluşan kitlenin konu ile ilgili düşünceleri yer alıyor.

Liselere Geçiş Sistemi başlıklı yazımız TEOG yerine gelen sistem hakkında bilgi vermektedir.

Paylaş:

Ömer Uluç

Matematik Öğretmeni / Gaziemir, İzmir-Türkiye
Erkek - 30 Yaşında