Blog

Bir öğrenci açısından lise eğitimi öğrenim yaşantısının belki de en önemli aşamasıdır. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen LGS sınav sonuçları bir kısım öğrenci hayallerini kurduğu okullara kavuşmasını sağlarken çok daha fazlasını maalesef pekte fazla tercih etmediği veya hedefinde olmayan okullara yönlenmesi ile sonuçlandı. %90lık dilimin normal okullara sadece %10’luk dilimin sınavla öğrenci kabul eden okullara yerleşmiş olması beraberinde pek çok sorunu getirmiş durumda. Fakat bu kargaşa arasında unutulan bir şey var ki; oda çocukların veya gençlerin lise sonrasında iyi bir üniversiteye yerleşmesi ve hayata atılması sorunu ile karşı karşıya kalmalarıdır. Sonuçta bu iyi bir eğitimin temel amacı iyi bir yaşam sürdürecek bilgi birikimi ve tecrübeyi kazanabilmektir.

Devamını Oku

Neredeyse her yıl değişiklik gösteren sınav sistematiği öğrencilerde kafa karışıklığı yaşanmasına neden oluyor. Bu yılda LGS yeni soru tipleri sınavlarda farklı metotlar izlenen bir yıl oldu ve maalesef başarılar kadar başarısızlıklarında yüksek oranda gerçekleştiği bir şekilde sonuçlandı. Bir örnek vermek gerekirse özellikle Türkçe dersinde sorulacak soruların mantık soruları olacağı önceden beyan edilmesine rağmen sınavda durumun pek de böyle olmadığı görüldü. Yani Türkçe dersinde yine eski tip soruların hâkim olduğu bir sınav yaşandı. Elbette öğrencilerin bu tip açıklamaları dikkate alarak bir çalışma metodu benimsemesi sınavda alınan başarısızlıklar üzerinde oldukça önemli etkiler yaptığı söylenebilir.

Devamını Oku

Bütün gelişmiş toplumlar bugünkü durumlarına eğitimle ulaştılar. Dolayısıyla eğitim olmadan kalkınmadan ve refahtan söz edilemez. Bu çerçevede ülkemiz açısından değerlendirme yapıldığında merkezi sınavlarda Türkiye ortalamaları maalesef alarm veriyor ve durum pek iç açıcı gözükmüyor. Peki, bu olumsuz tablo nasıl başlıyor? Hemen kısaca buna değinelim. Aslında “Ağaç yaşken eğilir” atasözü her şeyi açıklıyor. Daha ilkokul düzeyinde ortaya çıkan sorunlar bugünkü tablonun başlangıç noktasını oluşturuyor. Örneğin istatistiklere göre 2008 ve 2009 eğitim öğretim yılında eğitimin kalitesinin ölçüldüğü sistematik içerisinde dünya sıralamasında 91. ülke olan Türkiye 2016-2017 yıllarında oldukça gerilere düşerek 107. sıraya geriliyor. Dolayısıyla eğitim kalitesindeki düşüş ortaöğretimde ve üniversite eğitimine son derece olumsuz bir şekilde yansıyor. Bunun anlamı önümüzde tam 107 ülke var ve ülke olarak biz bunları yakalamak zorundayız. Bu nedenle eğitimde kaliteyi ilkokul düzeyinde başlatmadığımızda diğer aşamalarda başarı yakalamak mümkün değildir.

Devamını Oku

Hiç düşündünüz mü bir öğrenci hayatı boyunca kaç sınava giriyor? Hayatı boyunca toplamda kaç soru çözüyor? Bu çözülen soruların kaçında işlem hatası yapıyor? Düşündükçe kötü olmayın, hatasız kul olmaz demiş üstat. Hepimiz hata yaptık ama bu hatalar hayatımızı nasıl değiştirdi? Çokça soru sorduk, hadi gelin şimdi bunların yanıtlarını arayalım.

Devamını Oku

Her insanın güzel bir meslek edinme hayali vardır ve bu hayali gerçekleştirebilmenin yolu iyi bir üniversite eğitiminden geçiyor. Bu noktada üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Sorusu bu aşamaya gelen öğrencilerin en fazla merak ettikleri ve irdelenmesi gereken konuların başında geliyor. Çünkü tercih yaparken öğrencinin yeteneği ve kapasitesinin çok üzerinde bir seçim yaparak o anki şartlara göre bir bölüm seçmesi sonradan telafisi mümkün olmayan bir sürece girilmesi anlamını taşıyor. Dilerseniz bu noktada birkaç örnek vererek durumun daha da iyi anlaşılmasını sağlayalım

Devamını Oku

Üniversiteye Yeni Giriş Sistemi

Üniversite eğitimi her insanın arzuladığı ve gelecekteki yaşamın şekillenmesinde önemli rol oynayan yaşamsal bir dönüm noktasıdır. Bu bağlamda eğitimin kalitesinin arttırılmasına yönelik geliştirilen üniversiteye yeni giriş sistemini çok iyi anlamak ve buna göre hareket etmek gerekiyor. Sistemin iyi anlaşılamaması durumunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukların ekarte edilmesi için donanımlı bir ön bilgi edilmesi şarttır. Bu çerçevede bir önceki uygulamalar YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sistemleri kaldırılarak yerine YKS ( Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ile TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) getirilmiştir. Süreklilik arz eden uygulamaların kaldırılması sonrasında yaşanan kavram kargaşasının önüne geçmek için bu konuyu biraz açalım.

Devamını Oku

LGS Nedir, Nasıl İşliyor?

Bir süre önce kaldırılan Teog (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınav sisteminin yerine getirilen LGS nedir? Genel olarak nasıl işliyor? Gibi sorulara yanıt aradığımız yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü oldukça zorlu bir sınav süreci sizleri bekliyor diyebiliriz. Kelime anlamı olarak liseye geçiş sistemi olan LGS sistemine göre başarı bakımından en üst grubu temsil eden öğrencilerin seçildiği sınav, öğrenciler arasında çok büyük bir yarışın yaşanması anlamını taşıyor. Sistematik olarak kafaların biraz karışmasına neden olan LGS bir önceki sisteme oranla çok daha radikal bir takım uygulamalara sahip. İlk olarak bu yıl pratik uygulaması yapılacak olan LGS Türkiye genelinde yüksek puana sahip yaklaşık 600 okula sınav sonucunda en yüksek puanı alan öğrencilerin yerleştirilmesi esasına dayanıyor.

Devamını Oku