Blog

Zaman zaman gündeme gelen konulardan birisi de ders süreleri. Bilindiği üzere her bireyin optimum bir dikkat süresi var. Özellikle çocuklarda bu süre daha kısayken toplam ders sürelerini uzatmak öğrencilere yapılan işkenceden başka bir şey olmayacaktır. Burada esas yapılması gereken ders süresini uzatmaktan ziyade dersin süresini etkili bir şekilde kullanmaktır. Bu yazımızda teknoloji ve ders süreleri ilişkisini işleyeceğiz.

Devamını Oku

Stem Eğitim Modelinde Yüksek Kalite Standartları

Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak yaşadıkları topluma faydalı çalışmalar yapabilmesi tüm ülkelerin en büyük hedefi. İşte bunu sağlamak için geliştirilen Stem eğitimi insanlık adına gerçekleştirilen ve küresel anlamda itibar gören bir sistematik diyebiliriz. Matematik, Fen, Mühendislik ve Teknoloji alanlarda öğrencilerin Dünya adına yaşanabilecek önemli gelişmelerin bir parçası olabilmesini sağlamak için düşünülen Stem İngilizcede kök manasına geliyor. Bu yeni eğitim yaklaşımının gerek teknoloji alanında gerekse diğer bilimsel kategorilerde öncelikle buluş veya yeni bir keşif yapacak kişileri yetiştirmek ve şimdiden onları yönlendirebilmek amacını taşıdığını söyleyebiliriz. Bu modeli ilk olarak Amerika Birleşik Devletlerinin geliştirmesinin ardından Avrupa ülkeleri hızla benimseyerek eğitim programları içerisine dahil etmişlerdir. Bu arada Türkiye’nin de bu yaklaşımı uygulamaya başladığını anti parantez hemen belirtelim.

Devamını Oku