Blog

Dünyanın en gelişmiş devletlerinin fen bilimleri sayesinde bugünkü bulundukları yere ulaştıklarını artık  hepimiz biliyoruz.  Dolayısıyla bir ülkenin kalkınmasında temel bilim eğitiminin tartışmasız şekilde önemli yeri bulunuyor. İlkokuldan başlayan ve eğitimin son aşamasına kadar devam eden süreçte temel bilim eğitiminin yeni nesillere en iyi şekilde aktarılması ile birlikte bu bilim dallarında uzmanlaşmaları doğal olarak kalkınmanın ve ilerlemenin yolunu açacaktır. Bu çerçevede üç ana başlık altında toplanan ve daha sonra detaylandırılan fen bilimleri;

1. Fizik

2. Kimya

3. Biyoloji

 

Devamını Oku

Soylu Gazlar

Toplamda 6 adet bulunan Soylu gazlar aslında günümüz yaşantısında sıkça karşılaştığımız Maddelerden oluşuyor. Kaynama ve erime noktaları açısından birbirlerine son derece yakın olan bu maddeler toplamda 10 °C aralığında farklılıklar gösteriyor. Yine de hepsinin ortak bazı özellikleri bulunuyor bazı özellikleri bulunuyor. Bunlara kısaca değinmek gerekirse;

  1. Hepsi tek atoma sahiptir
  2. Kokusuzdurlar
  3. Renksizdirler
  4. Hepsinin dış elektron kabuğu elektronla doludur
  5. Bileşik oluşturmazlar (bileşik oluşturduklarına yönelik bir takım teoriler mevcut fakat ispat edilememiştir)
  6. Oda sıcaklığında gaz halinde bulunurlar
  7. Elektron verip almazlar
  8. Hiçbiri tepkimeye girmez
  9. Kimyasal tepkimeleri düşüktür

Ortak özelliklerde sadece helyum çok ufak bir farklılıkla diğerlerinden ayrılır. Bu farklılık elektron sayısı ile ilgilidir ve diğer gazların elektron sayısı 8 iken, bu oran Helyumda sadece 2’dir.

Devamını Oku