Blog

Hiçbir çocuk doğuştan başarısız değildir. Sevgi, ilgi ve alakanın yanı sıra çocuğun kapasitesinin geliştirilmesi gibi etkenler öğrenci başarısı üzerinde büyük etkiler yapar. Dolayısıyla öğrencinizde bir başarısızlık söz konusu ise öncelikle ebeveynler olarak kendinizi sorgulamanız gerekecektir. Elbette öğrencinin okulu, öğretmenleri ve diğer olumsuz olarak değerlendirilebilecek eğitim koşulların da başarıda önemli rolü bulunur. Fakat ebeveynlerin sorumluluğu diğer tüm faktörlerin üzerinde bir etkiye sahiptir. Bu nedenle öğrencinin okuduğu okulun başarısından ziyade öğrenciye sağlanacak imkânlar ön planda olacaktır. Dilerseniz öğrenci başarısızlığında etki eden faktörleri konunun daha iyi anlaşılması için maddeler halinde inceleyelim;

Devamını Oku

Bir toplum sadece ve sadece eğitim ve bilimle bir yerlere gelebilir. Bunun algoritmanın en önemli gereği akademik bilgi birikiminin sağlanmasından geçiyor. Peki, Türkiye akademik bilgi birikimi bakımından hangi düzeyde? Veya gelecek nesillere bırakabileceğimiz bilgi hazinemiz ne kadar zengin? Bunları iyi şekilde tahlil etmeden ve yetersiz kaldığımız noktaları tam olarak tespit etmeden muasır medeniyet seviyesine ulaşmak mümkün olmayacaktır. Maalesef akademik bakımda Türkiye’nin çok da iyi bir yerde olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun birçok nedeni var ve bu nedenlerin her biri başlı başına tartışma konusu. Sözgelimi Türkiye’de bilim insanlarının ne kadar akademik fikir ürettikleri daha önemlisi geleceğin teminatı olan öğrencilerin hangi kriterler gözetilerek topluma yararlı çalışmalar yaptıkları? Konularında yapılan istatistikler durumun hiç de iç açıcı olmadığını gösteriyor.

Devamını Oku

Bir öğrenci açısından lise eğitimi öğrenim yaşantısının belki de en önemli aşamasıdır. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen LGS sınav sonuçları bir kısım öğrenci hayallerini kurduğu okullara kavuşmasını sağlarken çok daha fazlasını maalesef pekte fazla tercih etmediği veya hedefinde olmayan okullara yönlenmesi ile sonuçlandı. %90lık dilimin normal okullara sadece %10’luk dilimin sınavla öğrenci kabul eden okullara yerleşmiş olması beraberinde pek çok sorunu getirmiş durumda. Fakat bu kargaşa arasında unutulan bir şey var ki; oda çocukların veya gençlerin lise sonrasında iyi bir üniversiteye yerleşmesi ve hayata atılması sorunu ile karşı karşıya kalmalarıdır. Sonuçta bu iyi bir eğitimin temel amacı iyi bir yaşam sürdürecek bilgi birikimi ve tecrübeyi kazanabilmektir.

Devamını Oku

Neredeyse her yıl değişiklik gösteren sınav sistematiği öğrencilerde kafa karışıklığı yaşanmasına neden oluyor. Bu yılda LGS yeni soru tipleri sınavlarda farklı metotlar izlenen bir yıl oldu ve maalesef başarılar kadar başarısızlıklarında yüksek oranda gerçekleştiği bir şekilde sonuçlandı. Bir örnek vermek gerekirse özellikle Türkçe dersinde sorulacak soruların mantık soruları olacağı önceden beyan edilmesine rağmen sınavda durumun pek de böyle olmadığı görüldü. Yani Türkçe dersinde yine eski tip soruların hâkim olduğu bir sınav yaşandı. Elbette öğrencilerin bu tip açıklamaları dikkate alarak bir çalışma metodu benimsemesi sınavda alınan başarısızlıklar üzerinde oldukça önemli etkiler yaptığı söylenebilir.

Devamını Oku

Bütün gelişmiş toplumlar bugünkü durumlarına eğitimle ulaştılar. Dolayısıyla eğitim olmadan kalkınmadan ve refahtan söz edilemez. Bu çerçevede ülkemiz açısından değerlendirme yapıldığında merkezi sınavlarda Türkiye ortalamaları maalesef alarm veriyor ve durum pek iç açıcı gözükmüyor. Peki, bu olumsuz tablo nasıl başlıyor? Hemen kısaca buna değinelim. Aslında “Ağaç yaşken eğilir” atasözü her şeyi açıklıyor. Daha ilkokul düzeyinde ortaya çıkan sorunlar bugünkü tablonun başlangıç noktasını oluşturuyor. Örneğin istatistiklere göre 2008 ve 2009 eğitim öğretim yılında eğitimin kalitesinin ölçüldüğü sistematik içerisinde dünya sıralamasında 91. ülke olan Türkiye 2016-2017 yıllarında oldukça gerilere düşerek 107. sıraya geriliyor. Dolayısıyla eğitim kalitesindeki düşüş ortaöğretimde ve üniversite eğitimine son derece olumsuz bir şekilde yansıyor. Bunun anlamı önümüzde tam 107 ülke var ve ülke olarak biz bunları yakalamak zorundayız. Bu nedenle eğitimde kaliteyi ilkokul düzeyinde başlatmadığımızda diğer aşamalarda başarı yakalamak mümkün değildir.

Devamını Oku

İlki geçtiğimiz günlerde gerçekleşen LGS sınavı deyim yerindeyse öğrencileri ters köşe yapmıştı. Bu durumun üniversiteye giriş sınavı olan temel yeterlilik sınavı, yani TYT ve YKS (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) sınavlarına da yansıyacağı anlaşılıyor. Çünkü LGS sınav sorularının zor olmasına açıklık getiren Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama bu yönde. Açıklamaya göre kaldırılan TEOG sınavının yerine getirilen LGS (Liseye Giriş Sınavı) “nitelikli okul” statüsü kazandırılan ve %10’luk dilime tekabül eden liselere bu kapasiteye uygun öğrencilerin girilebilmesi için soruların bilerek zor seçildiği ifade edilmişti. Dolayısıyla öğrencilerin TYT ve YKS sınavlarına çok dikkat etmeleri gerekecek. Çünkü bu sınavlarda en az LGS kadar zorlayıcı olacaktır.

Devamını Oku

İyi bir öğrenim görmek her öğrencinin en büyük rüyasıdır ve bu öğrenimin sürekliliğini sağlayan sınavlar belirleyici rol üstleniyor. Her geçen yıl daha farklı özelliklerle gerçekleştirilen LGS sayısal sınavı süreç bakımından bu yıl öğrencileri deyim yerindeyse terletti diyebiliriz. Oldukça zor seçilmiş toplam 20 matematik sorusu bu yıl biraz daha düşük matematik puanları ile karşılaşacağımızı gösteriyor. Ayrıca bu yılki matematik sorularında işlemlerin yoğunluğu öğrencilerin fazladan efor sarf etmelerine neden olduğundan sınavı yetiştirememe gibi bir sorununda ilerleyen zamanlarda gündeme gelebileceğini ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Devamını Oku

Ne yapıyorsanız yapın severek yapın. Çünkü sevilmeden yapılan hiçbir işin başarı şansı bulunmaz. İçerisinde sağlıklı ve özgür düşüncenin ya da sevginin olmadığı hiç bir meslek grubu yoktur ve her mesleğin kendisi bizzat aşktır. Dolayısıyla âşık olmadığınız bir işi yapıyorsanız eninde sonunda ya o sizi bırakacaktır veya tam tersi siz onu terk edeceksiniz demektir. Keyif almadığınız bir iş kolunda geçici olarak gösterdiğiniz başarılar ya da kariyer yapma planı hedefinizin çok altında kalacaktır. Çünkü sizinle birlikte binlerce insan aynı işi yapıyor ve hemen hemen aynı başarıyı gösteriyor. Bu durumda nasıl bir fark yaratacaksınız? Sözgelimi İbni Sina'nın doktorlukta göstermiş olduğu başarı gibi sizin yaptığınız işlerde binlerce yıl konuşulacak mı? Eğer işinizi sevmiyorsanız cevabımız hayır olacaktır. Belki bir plaket veya bir başarı belgesi ile ödüllendirileceksiniz. Fakat bu asla sizi tatmin etmeyecektir.

Devamını Oku

Hayat tarzımız, yaşantılarımız ve özellikle yeni nesil her gün biraz daha değişiyor. Gelişen teknoloji ve evrenselleşen dünya ile alışkanlıklarımız, sosyal yaşamımız, yemek tarzımız, alışveriş stilimiz kısacası her şey değişiyor. Evet, bunlar değişirken insanın sabit kalmasını bekleyemeyiz, biz de değişiyoruz. Davranışlarımız, psikolojimiz, biyolojimiz… Hepsi bir yana eğitimden sağlığa, alışverişten yemeğe her şey teknoloji ile gelişirken bize pek çok zararı da beraberinde getiriyor. Bu yazımızda tüm bunlardan etkilenen dikkatimizden yani dikkat eksikliğinden bahsedeceğiz.

Devamını Oku

Her birey iyi bir eğitim görmeyi ve ileriki yaşamında bu eğitim sayesinde mutlu olmayı fazlasıyla hak ediyor. Fakat eğitim yaşamını gölgede bırakan sıralama sınavlarında yapılan tercih yanlışlıkları önceden hesapta olmayan bir takım olumsuzlukların gündeme gelmesine neden oluyor. Örneğin Yks, Tyt, Lgs ve Kpps her biri kendi başına ayrı dönem taşıyan sınav türleridir ve bu sınavların her birinde belirli tercihler yapmak gerekiyor. İşte bu tercihleri yaptığınız esnada o gün için popüler olan meslek grupları uzun yıllar boyunca eğitim alınması gerektirdiğinden arada geçen zaman sürecinde güncelliğini ve popülerliğini kaybedebiliyor. Dolayısıyla hayalini kurduğunuz mesleği sadece tercih yanlışlığı nedeniyle kaybetmeniz söz konusudur.

Devamını Oku

Hiç düşündünüz mü bir öğrenci hayatı boyunca kaç sınava giriyor? Hayatı boyunca toplamda kaç soru çözüyor? Bu çözülen soruların kaçında işlem hatası yapıyor? Düşündükçe kötü olmayın, hatasız kul olmaz demiş üstat. Hepimiz hata yaptık ama bu hatalar hayatımızı nasıl değiştirdi? Çokça soru sorduk, hadi gelin şimdi bunların yanıtlarını arayalım.

Devamını Oku

Her insanın güzel bir meslek edinme hayali vardır ve bu hayali gerçekleştirebilmenin yolu iyi bir üniversite eğitiminden geçiyor. Bu noktada üniversite tercihi yaparken nelere dikkat edilmesi gerekir? Sorusu bu aşamaya gelen öğrencilerin en fazla merak ettikleri ve irdelenmesi gereken konuların başında geliyor. Çünkü tercih yaparken öğrencinin yeteneği ve kapasitesinin çok üzerinde bir seçim yaparak o anki şartlara göre bir bölüm seçmesi sonradan telafisi mümkün olmayan bir sürece girilmesi anlamını taşıyor. Dilerseniz bu noktada birkaç örnek vererek durumun daha da iyi anlaşılmasını sağlayalım

Devamını Oku

Üniversiteye Yeni Giriş Sistemi

Üniversite eğitimi her insanın arzuladığı ve gelecekteki yaşamın şekillenmesinde önemli rol oynayan yaşamsal bir dönüm noktasıdır. Bu bağlamda eğitimin kalitesinin arttırılmasına yönelik geliştirilen üniversiteye yeni giriş sistemini çok iyi anlamak ve buna göre hareket etmek gerekiyor. Sistemin iyi anlaşılamaması durumunda ortaya çıkabilecek olumsuzlukların ekarte edilmesi için donanımlı bir ön bilgi edilmesi şarttır. Bu çerçevede bir önceki uygulamalar YGS (Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı) ve LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sistemleri kaldırılarak yerine YKS ( Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ile TYT (Temel Yeterlilik Sınavı) getirilmiştir. Süreklilik arz eden uygulamaların kaldırılması sonrasında yaşanan kavram kargaşasının önüne geçmek için bu konuyu biraz açalım.

Devamını Oku

LGS Nedir, Nasıl İşliyor?

Bir süre önce kaldırılan Teog (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş) sınav sisteminin yerine getirilen LGS nedir? Genel olarak nasıl işliyor? Gibi sorulara yanıt aradığımız yazımızı dikkatle okumanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü oldukça zorlu bir sınav süreci sizleri bekliyor diyebiliriz. Kelime anlamı olarak liseye geçiş sistemi olan LGS sistemine göre başarı bakımından en üst grubu temsil eden öğrencilerin seçildiği sınav, öğrenciler arasında çok büyük bir yarışın yaşanması anlamını taşıyor. Sistematik olarak kafaların biraz karışmasına neden olan LGS bir önceki sisteme oranla çok daha radikal bir takım uygulamalara sahip. İlk olarak bu yıl pratik uygulaması yapılacak olan LGS Türkiye genelinde yüksek puana sahip yaklaşık 600 okula sınav sonucunda en yüksek puanı alan öğrencilerin yerleştirilmesi esasına dayanıyor.

Devamını Oku