Akademik Bilgi Birikimimiz Çok Yetersiz

Akademik Bilgi Birikimimiz Çok Yetersiz

Bir toplum sadece ve sadece eğitim ve bilimle bir yerlere gelebilir. Bunun algoritmanın en önemli gereği akademik bilgi birikiminin sağlanmasından geçiyor. Peki, Türkiye akademik bilgi birikimi bakımından hangi düzeyde? Veya gelecek nesillere bırakabileceğimiz bilgi hazinemiz ne kadar zengin? Bunları iyi şekilde tahlil etmeden ve yetersiz kaldığımız noktaları tam olarak tespit etmeden muasır medeniyet seviyesine ulaşmak mümkün olmayacaktır. Maalesef akademik bakımda Türkiye’nin çok da iyi bir yerde olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun birçok nedeni var ve bu nedenlerin her biri başlı başına tartışma konusu. Sözgelimi Türkiye’de bilim insanlarının ne kadar akademik fikir ürettikleri daha önemlisi geleceğin teminatı olan öğrencilerin hangi kriterler gözetilerek topluma yararlı çalışmalar yaptıkları? Konularında yapılan istatistikler durumun hiç de iç açıcı olmadığını gösteriyor.

Dünyanın İlk 500 Üniversitesi'nde Sadece İki Üniversitemiz Bulunuyor

Toplamda 980 üniversitenin başarı ve bilimsel üretim noktasında kategorilere ayrıldığı istatistikî veriler ışığında yapılan değerlendirmede maalesef dünyanın ilk 500 Üniversitesi arasında sadece 2 tane üniversitemiz yer alıyor. İşin daha düşündürücü kısmı bu 500 üniversitenin üniversite arasına giren üniversitelerimizden sadece bir tanesi 300 sırada bulunuyor. Diğer üniversitemiz çok daha alt kademelerde yer alıyor. Aslında istatistik veriler oluşturulurken öğrencilere ve akademisyenlere ürettikleri tezleri ve diğer projeleri ile ilgili olarak yöneltilen sorular ülke olarak bizim nerede yanlış yaptığınızı ortaya koyuyor. Sözgelimi projede veya tez çalışmalarında öğrencilere nasıl bir proje ürettiği, hangi bilgiler ışığında çalışmasını gerçekleştirdiği, bu çalışmaların rasyonel anlamda topluma neler kazandırdığı, öğrencinin düşünme kapasitesinin ve hayal gücünün ne kadar güçlü olduğu ile ilgili pek çok soru soruluyor. Buradan alınan cevaplar ve sunulan çalışmalar sonucunda en çok yararlı bilimsel üretimi gerçekleştiren üniversiteler sıralamayı belirliyor.

Proje Ödevi Çalışmasında İyi Bir Fikir Üretmediysen Elenirsin

Lisans, yüksek lisans veya doktora gibi aşamalarda ortaya konulan çalışmalar bahsettiğimiz kriterleri çerçevesinde gelişmedi ise yüksek eğitim kalitesi sunan bir üniversiteden geçer not alınması mümkün değildir. Dolayısıyla proje ödevi çalışmalarında veya tez çalışmalarında iyi bir fikir bir üretmediyseniz bilimsel değer taşımadığından proje sahibinin elenmesi kaçınılmazdır. Sonuç itibariyle iyi bir fikir üretmeden ve bu fikri geliştirme yönünde çalışmalar yapmadan sıralamadaki yerimizi yükseltmemiz yakın zamanda mümkün gözükmüyor. Dünyayı değiştirecek projelerde buluşmak üzere, hoşça kalın.

 

Tek Yabancı Dil Neden Yetmiyor başlıklı yazımıza ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.

Paylaş:

Etiketler: eğitim

Ömer Uluç

Matematik Öğretmeni / Gaziemir, İzmir-Türkiye
Erkek - 30 Yaşında