Matematik: Bağımsız Tek Bilim

Matematik: Bağımsız Tek Bilim

Bilimin temel dayanak noktası tartışmasız bir şekilde matematiktir. Bu nedenle diğer bilim alanlarına göre matematik bağımsız tek bilim diyebiliriz. Özellikle mühendislikten sosyolojiye uygulama alanlarıyla asırlardır bütün algoritmaların dayanak noktasını oluşturan matematik bilimini anlamak için gayret gösteren bilim insanları günümüze kadar ulaşan pek çok formülü bizler için ürettiler. İster dev gibi yapılar isterse en küçük inşaat projesi mutlak surette matematik bilgisine ihtiyaç duyar bu nedenle mühendislik biliminin her aşamasında matematiğe rastlamak mümkündür. Yaşantımızın her alanında son derece önemli bir yer edinen matematik biliminin etki alanı elbette mühendislik çalışmaları ile sınırlı değildir. Diğer bir uç sosyolojide matematik nasıl yer alıyor? Kısaca buna değinelim. Sözgelimi toplumun ihtiyaç duyduğu hizmetlerin varlığından haberdar olabilmemiz için gerekli irdelemeler ve bunların detaylandırılmasında kullanılan

  1. Analiz
  2. İstatistikî değerlendirmeler
  3. Araştırma sonuçlarında ortaya çıkan rakamların formüle edilmesi

Gibi birçok sosyolojik araştırmanın kaynağı olan matematik neredeyse insan yaşamının her evresinde karşımıza çıkıyor.

Mühendisliğin Temel Dayanağı Matematiktir

Hiçbir yapı mühendislik bilgisi olmadan hayat bulamaz. Bu çerçevede düşündüğümüzde bir taşın üzerine başka bir konulması bile bir mühendislik eylemidir. Dolayısıyla önemli ölçüde birtakım matematiksel hesaplamalar olmaksızın mühendislik bilimi sağlıklı bir zeminde ilerleyemez. Üstelik bu hesaplamalarda yapılacak bir takım yanlışlıklar hayatı sorunlarla karşılaşılmasına yol açar. Sözgelimi bir binanın yapımı mutlaka bir mühendisin eseri sonucu ortaya çıkar. Fakat statik hesaplamalarda yapılacak en ufak bir hata binanın yıkılması gibi felaketle sonuçlanabilecek olaylara neden olur. Bu nedenle matematiğin mühendislik bilimi içerisindeki yeri tartışılmaz bir olgudur. Tabii mühendislik kavramına sadece inşaat mühendisliği olarak bakmamak gerekiyor. Örneğin makine mühendisliği veya elektrik ve elektronik mühendisliği gibi mühendislik biliminin diğer alanları matematik bilgisine maksimum oranda ihtiyaç duyar.

Matematik Bir Bakıma Tüm Bilim Dallarından Bağımsız Hareket Eder

  • İster mühendislik alanında ister iktisatta isterse tıpta kullanılsın matematik kendi başına diğer bilim dallarından bağımsız hareket ederek tüm bu alanlara kaynak teşkil eder. Üstelik astronomi veya fizik gibi diğer bilim dallarının da olmazsa olmazı diyebiliriz. ayrıca geçmişten günümüze kadar uzanan ve binlerce bilim insanının uzayla ilgili yaptıkları tüm çalışmalarda matematik biliminin öncü bilim dalı olduğunu da bu noktana belirtmiş olalım.

 

"İntegral Nedir?" isimli yazımızda integral ile türev kavramları arasındaki farklar konu alınmıştır.

Paylaş:

Ömer Uluç

Matematik Öğretmeni / Gaziemir, İzmir-Türkiye
Erkek - 30 Yaşında