Kütle Çekim Kanunu

Kütle Çekim Kanunu

Uzayın sonsuz boşluğu içerisinde atomdan daha küçük olan dünyamız elbette bir takım fizik kurallarına göre bu yapıda yer alıyor. Kütle çekim yasası ile evrendeki dengenin varlığını anlamaya çalışan bilim insanları bu konuda gerekli ilk argümanı kuşkusuz Newton kanunları olarak bilinen sistematik içerisinde buldular. Bu kurallar bütününe göre belirli bir yükseklikten serbest bırakılan herhangi bir cismin zemine doğru düşmesinin tek sebebi kütle çekim kuvvetinin etkisinden başka bir şey değildir. Ancak ilk etapta basit bir görsellik arz etse de bu olay matematiksel açıdan bakıldığında son derece enteresan ve oldukça karmaşık bir yapının görünen yüzü olduğu anlaşılır. Bu durumda kütle çekim gücünün hesaplanması sayesinde gezegenimizin diğer gezegenler ile etkileşiminin ortaya çıkarılması pekâlâ mümkün olmaktadır. Anlatımı biraz daha sadeleştirirsek; dünyamızın hangi noktasında olursak olalım aslında tam merkeze doğru bir çekilmenin söz konusu olduğu görülür.

Kütle Çekim Yasası İlk Olarak Newton Tarafından Şekillendirildi

Burada tam olarak anlaşılması gereken cismin düşüşüne neden olan kuvvetin o cismin kütlesine bağlı kalmaksızın ivme göstermesidir. Dolayısıyla yer çekimi nedeniyle düşüş eylemi gerçekleştiren bütün cisimler G ivmesi olarak adlandırılan bir formülasyon üzerine bu hareketini gerçekleştirir. Elbette konunun izahını anlamaya çalışan Newton kütle çekim yasası için ihtiyaç duyulan hesaplamaları ilk olarak kendisi yaptığından bu alandaki belirleyici kurallara Newton yasaları deniliyor. Newton yasasına göre;

1. Cisimlerin sahip olduğu kütlenin çarpımı ile doğru orantılı geliştiği

2 Çekim kuvveti kütleleri birleştiren düzlem boyunca ters yönlü etki gösterdiği

3. Cisimler arasındaki mesafenin uzaklığın karesi ile ters orantılı olduğu

Şeklindeki çekim yasasının temelini oluşturan her bir madde günümüzde halen geçerliliğini koruyan bilimsel verilerin dayanağını oluşturur.

Kütle Çekim Yasası Ağırlık ile Kütle Arasındaki İlişkiyi Ortaya Koyuyor

Newton'un kütle çekim yasayında esası oluşturan diğer etkenler incelendiğinde;

 

 

Gibi ayrıntılar bugün için halen güncelliğini koruyan ve her biri kendi başına kütle çekim yasasının detaylarını oluşturan bir bütünlük arz ediyor.

 

Soygazların günlük hayatta ve endüstri de kullanım alanlarını konu alan yazımıza ulaşmak için linke tıklayınız.

Paylaş:

Etiketler: Newton - fizik

Ömer Uluç

Matematik Öğretmeni / Gaziemir, İzmir-Türkiye
Erkek - 30 Yaşında