Pedagojik Formasyonun Esasları

Pedagojik Formasyonun Esasları

Çağımızın en önemli eğitim algoritmalarının başında modern eğitim ve öğretim uygulamaları geliyor. Eğitim alanında ihtiyaç duyulan çağın gerekliliklerin yakalanabilmesi için geliştirilen pedagojik formasyon öğretmenlik mesleğinin tam ve sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi adına ortaya çıkarılan bir yöntemdir. Bu bağlamda eğitim fakültelerinden mezun olmamış fakat öğretmenlik yapabilecek durumda olan adayların formasyon gerekliliğinin iyi anlaşılması ve buna yönelik olarak atılacak adımların iyi bilinmesi gerekmektedir. Öncelikle henüz öğretmenlik mesleğine başlamamış yani adaylarının formasyon eğitiminden geçmesi oldukça önemli bir avantajı beraberinde getireceğini hemen belirtelim. Sonuçta muhatap olacağı kitlenin çocuk veya gençlerden oluşması bu ilave eğitimin zorunluluğunu gözler önüne sermektedir.

Mesleki Başvurularda Pedagojik Formasyon Büyük Avantaj Sağlar

Bilindiği gibi pedagojik formasyon eğitim fakülteleri dışında bitirilen üniversitenin branşına göre öğretmenlik yapabilecek adaylar arasından seçilecek sözleşmeli öğretmen adayları tarafından tercih ediliyor. Daha önceki yıllarda sadece YÖK(Yüksek Öğretim Kurumu) tarafından verilen formasyon eğitimleri daha sonraki yıllarda üniversitelere devredilerek her üniversitenin kendi kurallar bütünü içerisinde bir yol izlemesine olanak sağlamıştır. Bu çerçevede aday öğretmenin alması istenilen pedagojik formasyon eğitimi içerisinde;

1.Eğitim Bilimine Giriş

2. Gelişim Psikolojisi

3. Program geliştirme ve öğretim

4. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

5. Sınıf yönetimi

6. Ölçme ve değerlendirme

7. Öğretmenlik uygulaması

8. Özel öğretim yöntemleri

9. Rehberlik

10. Öğrenme ve öğretme kuram yaklaşımları

Gibi bu alanda ihtiyaç duyulan ilave eğitimler formasyonun esasını oluşturmaktadır

 

Pedagojik Formasyon İçin MEB Kriterleri Esas Alınmaktadır

Tabii pedagojik formasyon için elbette belirli bir standart söz konusudur. Burada dikkate alınması gereken en önemli kriter üniversitelerin koşullarının dışında MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından öngörülen bölümlerin seçilmesi olacaktır. Bu tanımlamaya uyan üniversitelerden mezun olmak veya en az 2 yarıyılın bitirilmiş olması aranan diğer şartları oluşturur. Günümüzde artık belirli bir standarda bağlanarak kapsamının genişletilen pedagojik formasyon eğitimi ile mesleki yeterliliğini arttıran aday öğretmen mevcut sertifikasının sağladığı avantajla tüm mesleği boyunca yararlanacağı ayrıcalıklı bir konuma ulaşır. Bunun yanı sıra AÖF (Açık Öğretim Fakülteleri) mezunlarının da kendi branşlarına uygun olarak seçtikleri ve şartları ile uyum sağlayan üniversitelerin pedagojik formasyon eğitimlerinden yararlanmaları pekala mümkündür.

 

"Lisansüstü Eğitim" isimli yazımıza ulaşmak için linke tıklayınız.

Paylaş:

Ömer Uluç

Matematik Öğretmeni / Gaziemir, İzmir-Türkiye
Erkek - 30 Yaşında